عکاسی

نوامبر 26, 2019
عکس پرتره

عکس پرتره

عکس پرتره و عکاسی پرتره چه نوع عکاسی است ؟ انواع مختلف عکاسی پرتره کدامند؟عکاسی پرتره چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ عکاس پرتره چه نکاتی […]
ژوئن 26, 2019
عکاسی مدلینگ عروس

عکاسی مدلینگ و انواع مختلف آن

عکاسی مدلینگ یا فشن بارقه های از پویایی و تحرک در دنیای عکاسی دیجیتال امروزی .در واقع در دنیای مد و فشن امروزی عکاسی مدلینگ حرف اول را می زند چه آنرا نوعی عکاسی تبلیغاتی بدانیم چه سمت و سوی آنرا به سمت دروازه های هنری بصری زبایی ببریم.

you're currently offline