آتلیه کودک

آوریل 15, 2020
آتلبه عروس

آتلیه

آتلیه همان Atelier لغت فرانسوی است که یکی از مهد های هنری عصر معاصر به شما می رود. اتلیه در واقع همان کارگاهی است که یک هنرمند در معنای عام بیشترین زمان هنری خود را در آن سپری می کند. حال برای نقاشی یک اثر هنری یا ساختن یک مجسمه.
اکتبر 8, 2019
عکاسی کودک

عکاسی کودک

عکاسی کودک در آتلیه کودک رویایی طلایی با توجه به تکنیک های مدرن تصویربرداری از کودکان ، کیفیتی است ماندگار که نگریستن در آن می تواند تداعی شیرینی لحظات گذشته باشد.

you're currently offline